Historik
 
Änge Chark
 

 

Viktiga årtal i Änge Charks historia:

1934
Evert Andersson startade Änge Slakteri i Jämtlands Änge.

1949
Everts söner, Allan, Rune och Manne tar över företaget och börjar med charkuteritillverkning.

1959
Allan och hans maka Gudrun tar över företaget,
samma år slutar man med slakteriverksamheten.

1981
Verksamheten expanderar och företaget
flyttar in den nybyggda fabrikslokalen.

2002-2006
Under dessa år ägdes företaget av diverse olika ägargrupper.

2007
Detta år tar de nuvarande ägarna över. Samtidigt upphör styckningsverksamheten och företaget håller idag endast på med renodlad charkproduktion.
I samband med detta byter företaget namn till Änge Chark AB.
När vi övertog företaget startade vi omgående ett omfattande arbete med att
modernisera lokaler och utrustning. Vi gjorde även en stor investering för att
sänka vår elförbrukning med ca 100 000 kwh/år.
From 2007 till 2009 investerades ca 2 milj i lokaler och utrustning.

2011
Under året bygger vi ut charken med en leveranskyl.
Vi investerar även i en ny korvspruta.
Totalt under perioden 2007-2011 har vi investerat ca 5 milj. i lokaler och utrustning.

2012
Under året byter vi ut våra gamla rökskåp till nya toppmoderna rökskåp, givetvis fortsätter vi med att röka med äkta alspån.
Vi fortsatte vårat arbete med att modernisera våra lokaler för en bättre och effektivare arbetsmiljö.
Den 1 november deltog vi i chark-sm för första gången med ett mycket lyckat resultat.
Sammanlagt blev det 6 medaljer: 1 guld, 1 silver och 4 brons. 
Totalt under perioden 2007-2012 har vi investerat ca 6,5 milj. i lokaler och utrustning.

2014
Vi har fortsatt arbetet med att modernisera våra lokaler för en bättre och effektivare arbetsmiljö. Vi har även fortsatt vårat energieffektiviseringsarbete, med ny ledbelysning inomhus och utomhus, nya digitala motorvärmaruttag med tempstyrning, samt förbättring av isolering av kylrum samt även en stor genomgång och injustering av hela vårat värmesystem.
Alla dessa åtgärder ledde till en sänkning av vår elförbrukning med ca 40 000 kwh/år.
Den 30 oktober deltog vi i chark-sm för andra gången med ett mycket lyckat resultat även denna gång. Sammanlagt blev det 5 medaljer: 1 guld, 2 silver och 2 brons. 
Totalt under perioden 2007-2014 har vi investerat ca 8 milj. i lokaler och utrustning.

2018
1 januari 2018 tillträder Nyhléns Hugosons Chark AB som ägare.

 

     
     
     
 
 
 
 

©Design: OWD