Om oss: Kvalitet

Kvalitet och Miljö har blivit starka begrepp inom livsmedelsindustrin, så även hos oss på Änge Chark. Under många år har dessa faktorer arbetats in i vår organisation och präglat våra arbetsrutiner.

Höga kvalitetskrav

Änge Chark är ett väletablerat varumärke med en stark position på marknaden. Våra kunder och konsumenter ställer, med all rätt, höga krav på sina livsmedelsleverantörer. För oss är kvaliteten alltid i fokus och vi vill gärna överträffa förväntningarna.

Omfattande kontroller 

Vi har ett omfattande kvalitetsprogram med noggrann ankomstkontroll, automatisk temperaturövervakning, hygienutbildning, rengöringskontroll och analyser. Likaså är vår sopsortering ett uttryck för det aktiva miljötänkande som präglar företaget.

Ett lyckat kvalitetsarbete 

Änge Charks kvalitetsstyrning och produktsäkerhet kontrolleras kontinuerligt genom olika inspektioner och externa kontroller. Protokollen visar att vi lyckas bra i vårt kvalitetsarbete. Men vi strävar alltid efter att bli ännu bättre! HACCP-planen utvecklas och uppdateras en gång per år med exempelvis säkra riskanalyser, grundligare märkningssystem enligt nya bestämmelser, system för intern spårbarhet och fler mikrobiologiska analyser.

Omsorgen om våra produkter, våra kunder och konsumenter inspirerar oss till att arbeta vidare med kvalitet. Detta är ett gemensamt ansvar som engagerar all vår personal.

Ladda ner certifikat IP Livsmedel här.